Datacomp -Konstruktywne Rozwiązania Inżynierskie

"Oprogramowanie dla inżynierów"

metriCAD v2.5

Nowa wersja programu do komputerowego wspomagania przedmiarowania jest już dostępna!

metriCAD 2.5 to samodzielne narzędzie, niezależne od jakiejkolwiek platformy CAD.

Posiada nowy, bardziej przejrzysty interfejs, który ułatwia i przyspiesza pracę oraz podnosi jakość wykonywanych przedmiarów.

www.metricad.com.pl

metriCAD v2.1

metriCAD v2.5

Nowa wersja programu do komputerowego wspomagania przedmiarowania jest już dostępna!

metriCAD 2.5 to samodzielne narzędzie, niezależne od jakiejkolwiek platformy CAD.

Posiada nowy, bardziej przejrzysty interfejs, który ułatwia i przyspiesza pracę oraz podnosi jakość wykonywanych przedmiarów.

www.metricad.com.pl

metriCAD v2.1

 

Dofinansowane projekty

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

 

 

Krótki opis projektu:

Projekt polega na opracowaniu aplikacji do wizualizacji działań na modelach BIM w Rzeczywistości Rozszerzonej.  Zakres Projektu będzie obejmował opracowanie aplikacji o dwóch podstawowych funkcjach użytkowych:

 

  1. Funkcja inspektora nadzoru. Funkcja ta umożliwiłaby Inspektorowi porównanie modelu wirtualnego, z jego zbudowaną realną wersją i zatwierdzenie wersji rzeczywistej lub wniesienie uwag. Prace te Inspektor wykona w formie przejścia po rzeczywistym obiekcie, w trakcie którego na obraz rzeczywisty będzie nakładał się stosowny fragment modelu wirtualnego nasuwany na obraz rzeczywisty w miarę przemieszczania się obserwatora. Jest to możliwe w technologii HoloLens, w której przewidziano opcję właściwej lokalizacji obrazu i wizualizacji 3D wybranego fragmentu obrazu.
  2. Funkcja użytkownika facility management. Funkcja ta służy konserwatorom oraz innym służbom serwisowym i budowlanym reprezentującym zarządcę zbudowanego i oddanego do eksploatacji obiektu, do wizualizacji 3D elementów niewidocznych. Dotyczy to wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń będących w ścianach lub w innej zabudowie. Dane techniczne urządzeń i wyposażenia technicznego, zarówno widocznych jak i niedostępnych mogą być natychmiast udostępnione (w zakresie w jakim są wprowadzone).

 

Cel projektu:
Opracowanie aplikacji do wizualizacji modeli BIM w technologii HoloLens do zastosowań w systemach Rzeczywistości Rozszerzonej.

 

Planowane efekty:
Wprowadzenie na rynek nowej aplikacje przeznaczonej na rynek produktów BIM, która uzupełni obecne portfolio Beneficjenta i wzmocnią jego pozycję na rynku krajowym i światowym.
Wdrożenie rozwiązania na polskim rynku, pozwoli jednostkom pracującym w technologii BIM wykorzystać potencjał BIM i uzyskać dostęp do rozwiązań zwiększającym jakość i efektywność pracy służb kontroli jakości i utrzymania budowli.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

 

Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy usługi w zakresie prac rozwojowych, przemysłowych i eksperymentalnych z zakresu BIM (building Information Modeling). Celem projektu jest opracowanie algorytmów, metod i aplikacji służących do wykrywania kolizji w wirtualnych modelach budowli w technologii Open BIM. Ważną cechą takiego podejścia jest możliwość przeprowadzenia analizy modeli utworzonych w dowolnym systemie projektowym 3D i zapisanych w otwartym formacie danych IFC.

 

Cel projektu:
Stworzenie komponentu jednego z systemów BIM opracowanych przez Wnioskodawcę, który umożliwi wykrywanie kolizji w wirtualnym modelu budowli.